Voorwaarden

 

De voorwaarden waaronder wij de kinderfeest draaiboeken leveren:
  • Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons het draaiboek direct ter beschikking gesteld.
  • Betaling via Paypal geschied direct aan ons (Rossom). Voor betaling via IDeal maken wij gebruik van Mollie, u betaalt dan ook niet direct aan ons maar Mollie geeft ons direct door als een betaling is ontvangen. Zodra uw betaling door hen is ontvangen stellen wij het draaiboek aan u ter beschikking.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade in welke vorm dan ook welke voortvloeit uit het gebruik van onze draaiboeken. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.
  • Aangezien wij een digitale dienst leveren geven wij geen garantie op de draaiboeken.
  • Wij registreren de gegevens welke u aan ons meedeelt, maar zullen deze niet doorspelen aan derden.
  • Wij plaatsen een cookie op uw computer, maar zullen deze enkel gebruiken om onze produkten aan u te kunnen leveren.
  • Op alle draaiboeken en informatie op deze website gelden auteursrechten. Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals het gebruiken in zgn. feestkisten of door bedrijven die beroepsmatig kinderfeesten organiseren). Het is ook niet toegestaan om de draaiboeken, of gedeeltes daaruit door te verkopen of gratis te verspreiden aan derden.